OKR
Pris
Funktioner
Om Oss

Futureworks OKR-verktyg ger dig full kontroll över dina företagsmål.

Med tydliga mål kommer man långt. Genom att involvera hela organisationen i att sätta tydliga och praktiska mål kan du nå otänkbara höjder.
Ta kontroll i dag med Futureworks OKR.
Vi upplevde att Futureworks fungerade bra både individuellt och kollektivt. Våra kollegor fick påminnelser om viktiga processer, bättre struktur i arbetet och rätt tankesätt för att nå mål.

Alexander Wøyen
Country Manager
Med OKR har vi kunnat sätta ord på vad vi vill uppnå, samt satt upp tydliga kortsiktiga och långsiktiga mål.

Lars Skjelbred-Eriksen
Vice President Sales & Marketing
Futureworks har bidragit till en bättre företagskultur med mer öppenhet, och det lyfter även fram nya sätt vi kan nå gemensamma mål.

Soheil Seyedi
CEO

Våra nöjda kunder.


Vad är OKR?

Objectives & Key Results

OKR är världens mest använda målstyrningsmetod.
Förkortnigen OKR står för Objectives & Key Results.

Objectives är ambitionen som ska beskriva vad vi vill uppnå, samt varför det är viktigt.

5 konkreta fördelar med OKR.

Fokus

Alla i företaget känner till de viktigaste målen.

Prioritering

Alla i verksamheten vet varför dessa mål är viktiga.

Sammanhang

Alla har sina egna mål som stödjer huvudmålen.

Öppenhet

Alla vet hur företaget siktar på att uppnå huvudmålen.

Teamwork

Alla kan bidra i hela organisationen.

Våra nöjda kunder.


Integrerat med Teams & Slack.

Futureworks integreras med de system och verktyg ditt team använder varje dag, så att det dagliga arbetet är djupt anslutet till företagets mål, utan stora migreringskostnader.

Våra integrationer med Slack och Microsoft Teams gör det enkelt att ha kontroll över dina företagets mål och framsteg på ett ställe.

Vi skapar resultat för våra kunder.

Alexander Wøyen
Country Manager
LeadDesk
Vi upplevde att Futureworks fungerade bra både individuellt och kollektivt. Våra kollegor fick påminnelser om viktiga processer, bättre struktur i arbetet och rätt tankesätt för att nå mål.
Lars Skjelbred-Eriksen
Vice President Sales & Marketing
Hatteland Technology
Med OKR har vi kunnat sätta ord på vad vi vill uppnå, samt satt upp tydliga kortsiktiga och långsiktiga mål.
Soheil Seyedi
CEO
Dreamwork
Futureworks har bidragit till en bättre företagskultur med mer öppenhet, och det lyfter även fram nya sätt vi kan nå gemensamma mål.
Rune Kilstad
Senior Vice President
Evry
Jag har arbetat med Futureworks i tre olika divisioner på Evry, ett företag med mer än 9 000 anställda. I varje division nådde vi resultat utöver vad vi trodde var möjligt.

Varför använda
Objective & Key Results? (OKR)

OKR-metodiken är ett enkelt och effektivt ramverk för mål- och resultatstyrning. Metodiken skapar gemensam förståelse, interaktion och tydligt fokus på de viktigaste uppgifterna för att nå företagets mål.

Företag som t.ex. Google, Amazon och Spotify omtalar OKR som det mest effektiva, enkla och kraftfulla verktyg för mål och verksamhetsstyrning.

Detta är Futureworks

Fantastiskt, helt enkelt.

Futureworks er et svenskt OKR-verktyg som ger dig en enkel, effektiv och översiktlig arbetsmetodik för att skapa genombrott och ökade resultat.

Vårt tillvägagångssätt skiljer sig från många andra OKR-leverantörer utifrån 2 viktiga områden.